Postupné kroky k novému domovu

Po oslovení naší společnosti a výběru pozemku nebo domu, který vyhovuje Vašim představám, se provede rezervace uzavřením Rezervační smlouvy, kdy rovněž obdržíte návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (dále jen SBKS).

Během doby trvání rezervace dořešíte způsob financování. Pro financování záměru můžeme pomoci s výběrem nejlepších podmínek na hypotečním trhu. Rovněž Vám budeme plně k dispozici při konzultacích smluvní a technické problematiky.

Na rezervační smlouvu navazuje podpis SBKS.

Obsah SBKS:
 • předmět převodu,
 • záruční podmínky,
 • kupní cena a způsob její úhrady,
 • termíny pro dokončení stavby,
 • podmínky pro uzavření Kupní smlouvy,
 • klientské změny apod.

V průběhu výstavby lze řešit případné dispoziční změny a změny standardního vybavení. Je možné také provádět návštěvy stavby před jejím dokončením.(kontrolní dny).

Po kolaudaci stavby, získání popisného čísla a vyřízení nezbytných náležitostí na Katastru nemovitostí Vás vyzveme dle podmínek SBKS k uzavření Kupní smlouvy. Poté dojde k vyřízení nezbytných náležitostí na Katastru nemovitostí a po úhradě doplatku dle Kupní smlouvy Vás vyzveme k převzetí domu. Od této chvíle můžete dům užívat.

Financování

Platební podmínky pro klienty – budoucí kupující jsou nastaveny tak, aby úhrady nepřevyšovaly hodnotu rozestavěné bytové jednotky včetně příslušenství. Úhrady jsou tedy nastaveny dle postupu výstavby takto:

 • První záloha ve výši 100 000,- včetně platné DPH bude Budoucím kupujícím uhrazena v hotovosti či na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po uzavření rezervační smlouvy.
 • Druhá záloha ve výši 400 000,- včetně platné DPH bude Budoucím kupujícím uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SBKS).
 • Třetí záloha ve výši 25 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH bude Budoucím kupujícím uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po dokončení hrubé stavby bez oken a dveří.
 • Čtvrtá záloha ve výši 45 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH bude Budoucím kupujícím uhrazena, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po úplném dokončení domu bez povrchů podlah, obkladů, zařizovacích předmětů, interiérových dveří a obložek, osazení hromosvodů, antén, zásuvek a vypínačů.
 • Doplatek včetně platné DPH bude budoucím kupujícím uhrazen, resp. bankou poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího do 14 dnů ode dne celkového dokončení domu a souvisejících venkovních staveb a úprav a podpisu Kupní smlouvy, resp. do 14 dnů, kdy úvěrující banka obdrží pravomocné kolaudační rozhodnutí.
 

Napište nám